Nhật Kí Học Tập Của Hắc Liên Hoa

Nhật Kí Học Tập Của Hắc Liên Hoa

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Nguyệt Thiên
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/07/2021
Tổng lượt xem: 115
Thể loại:

Giới thiệu : Thiên tài nữ học bá Dư Sở xuyên không trở thành nữ phụ độc ác Chung Nguyễn, vì mạng sống, để tồn tại phải thực hiện nhiệm vụ nữ phụ độc ác đối với nhân vật nam chính, lại không nghĩ rằng trời đưa đất đẩy làm nhân vật nam chính ngộ nhận là ưa thích hắn, cuối cùng nàng đã trở thành ánh trăng sáng của hắn. Xuyên qua nữ nhân vật chính đạt được hệ thống gia, mọi người giật mình khi thấy ngu dốt đồ nhà quê vậy mà có thi thư khí tự hoa đứng lên. Nữ nhân vật chính dần dần rửa sạch củi mục bình hoa nhãn hiệu, tại Quốc Tử Giám với được hạng nhất, tại kinh..