Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 25/07/2021
Tổng lượt xem: 1.5K
Thể loại:

Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. Nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:27 05/12/2021.
Chương
1
2
5
2
0
11
5
3
0
4
2
3
1
2
0
7
31
11
3
6
5
9
9
6
13
4
12
4
4
2
7
1
13
5
8
11
1
4
4
4
6
18
5
1
2
4
1
2
8
10
4
7
10
13
17
11
9
5
2
6
3
6
6
11
8
3
7
10
6
9
10
8
6
4
18
3
8
10
7
6
4
17
9
4
1
1
5
0
3
2
2
1
16
2
3
1
1
1
3
2
1
4
2
2
3
4
6
2
5
2
2
2
21
5
2
4
1
2
1
21
4
1
4
1
5
3
2
3
0
6
1
3
2
2
2
2
1
2
3
5
4
7
4
3
2
1
0
3
2
5
2
4
0
1
2
4
3
1
1
2
0
0
2
1
2
0
3
0
4
4
4
3
2
3
4
5
5
2
9
4
2
3
3
4
6
4
5
8
5
5
4
6
3
2
3
7
4
1
2
3
5
2
3
4
6
1
1
3
6
2
2
0
0
2
3
3
5
2
1
4
4
3
2
3
2
4
5
0
3
3
1
1
3
2
1
2
0
1
0
1
2
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
3
2
1
2
2
1
2
2
5
1
1
1
0
3
1
0
1
1
1
0
2
0
1
2
0
0
2
0
0
0
0
1
2
7
1
12
2
3
7
1
1
6
2
2
5
3
5
4
0
6
1
0
0
3
2
3
4
2
2
3
9
5
4
1
3
5
1
4
6
4
2
5
5
5
2
5
10
7
5
9
8
6
4
3
8
11
0
1
1
6
8
7
5
1
0
2
3
3
2
1
0
1
3
1
0
6
7
7
4
13
2
8
16
2
4
1
7
9
13
2
5
6
19
8
2
3
26
511
46
11