Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 16/07/2021
Tổng lượt xem: 916
Thể loại:

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:49 30/11/2021.
Chương
21
22
9
8
11
10
17
1
9
6
4
5
11
18
15
6
3
4
6
1
2
3
9
9
6
41
6
7
1
5
1
1
4
3
1
0
0
0
5
2
0
1
21
3
5
3
0
2
9
5
12
8
20
12
0
4
1
5
6
7
10
81
1
4
0
0
3
0
0
4
0
2
2
1
2
1
0
1
0
1
3
3
1
2
4
1
3
1
41
3
1
1
2
6
3
3
2
0
0
1
1
2
4
1
1
0
0
0
2
0
2
1
0
0
0
0
0
1
5
1
1
1
3
1
3
3
2
1
6
0
2
0
1
5
5
3
1
3
1
3
5
6
10
5
0
1
0
0
5
2
9
0
2
6
9
3
2
4
4
4
0
0
1
0
2
2
3
2
7
5
0
6
1
1
2
3
3
3
0
5
4
6
0
3
5
1
8
6
4
4
3
4
6
4
6
3
4
10
0
3
5
5
6
4
5
9
6
29
3
5
3
61
71
111
01
31
41
121
41
3
141
71
121
301
51