ĐẠI DƯƠNG KIÊU SA

ĐẠI DƯƠNG KIÊU SA

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 우아한 야만의 바다, Elegant Sea of Savagery
Tác giả: MINIM, 틸다킴
Nhóm dịch: TUSACHXINHXINH.COM
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/09/2021
Tổng lượt xem: 13.4K
Thể loại:

ĐẠI DƯƠNG KIÊU SA 우아한 야만의 바다 Elegant Sea of Savagery

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:38 25/11/2021.
Chương
102
1871
3002
315
3511
359
3281
450
3552
4411
498
224
511
356
323
465
395
546
4411
529
387
549
696
505
661
4231
7811
5731
1.1K2
1983