9 Giờ Nguyền Rủa

9 Giờ Nguyền Rủa

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Blind Nine
Tác giả: Lime
Nhóm dịch: Serius
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/08/2021
Tổng lượt xem: 62
Thể loại:

“Không được đi xung quanh sau 9 giờ tối, hãy nhớ kĩ điều đấy.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:14 03/08/2021.
Chương
622