Bình Luận Nhiều Nhất

Danh sách các thành viên bình luận nhiều nhất, dữ liệu được cập nhật khoảng 3 tiếng một lần.


 • Mị ở đây để đọc truyện nhà Dạ AvatarL17

  Mị ở đây để đọc truyện nhà Dạ Nhạn

  4.207 bình luận1

 • Phuong giap AvatarL12

  Phuong giap Nữ Hoàng

  2.514 bình luận2

 • Thích truyện của Dạ AvatarLV7

  Thích truyện của Dạ Hầu Tước

  1.104 bình luận3

 • Dolo AvatarLV5

  Dolo Tử Tước

  425 bình luận4

 • nghien truyen tranh AvatarLV5

  nghien truyen tranh Tử Tước

  413 bình luận5

 • Mị thích đọc truyện AvatarLV4

  Mị thích đọc truyện Nam Tước

  371 bình luận6

 • anh thư_123 AvatarLV4

  anh thư_123 Nam Tước

  330 bình luận7

 • Phương mê truyện AvatarLV4

  Phương mê truyện Nam Tước

  267 bình luận8

 • Night Star AvatarLV4

  Night Star Nam Tước

  258 bình luận9

 • Mềnh ở đay vì mình thích Dạ AvatarLV3

  Mềnh ở đay vì mình thích Dạ Hiệp Sĩ

  212 bình luận10

 • Kayaena SK AvatarLV3

  Kayaena SK Hiệp Sĩ

  196 bình luận11

 • tên zậy đó AvatarLV3

  tên zậy đó Hiệp Sĩ

  195 bình luận12

 • Emilyan AvatarLV3

  Emilyan Hiệp Sĩ

  187 bình luận13

 • Lucas AvatarLV3

  Lucas Hiệp Sĩ

  181 bình luận14

 • chiu 3000 AvatarLV3

  chiu 3000 Hiệp Sĩ

  179 bình luận15

 • Sasha AvatarLV3

  Sasha Hiệp Sĩ

  177 bình luận16

 • Nguyễn Trúc AvatarLV3

  Nguyễn Trúc Hiệp Sĩ

  138 bình luận17

 • Huỳn AvatarLV3

  Huỳn Hiệp Sĩ

  117 bình luận18

 • Kagamine Gemini AvatarLV2

  Kagamine Gemini Hầu Cận

  109 bình luận19

 • Lala AvatarLV2

  Lala Hầu Cận

  84 bình luận20

 • trang trinh AvatarLV2

  trang trinh Hầu Cận

  72 bình luận21

 • lily AvatarLV2

  lily Hầu Cận

  69 bình luận22

 • Phượng AvatarLV2

  Phượng Hầu Cận

  65 bình luận23

 • Cái tên này rất hay ÙwÚ AvatarLV2

  Cái tên này rất hay ÙwÚ Hầu Cận

  62 bình luận24

 • Sana và Nana AvatarLV2

  Sana và Nana Hầu Cận

  62 bình luận25

 • Tiểu Hài Tử AvatarLV2

  Tiểu Hài Tử Hầu Cận

  58 bình luận26

 • Đỗ Xuân Mai AvatarLV2

  Đỗ Xuân Mai Hầu Cận

  55 bình luận27

 • Sakura Anime AvatarLV2

  Sakura Anime Hầu Cận

  53 bình luận28

 • Mai thanh AvatarLV2

  Mai thanh Hầu Cận

  50 bình luận29

 • Kcalb AvatarLV2

  Kcalb Hầu Cận

  49 bình luận30

 • linh AvatarLV2

  linh Hầu Cận

  46 bình luận31

 • Pingau AvatarLV2

  Pingau Hầu Cận

  46 bình luận32

 • Uyne.nguyen AvatarLV2

  Uyne.nguyen Hầu Cận

  45 bình luận33

 • Khanh Khanh AvatarLV1

  Khanh Khanh Dân Thường

  44 bình luận34

 • Lạc Tinh AvatarLV1

  Lạc Tinh Dân Thường

  42 bình luận35

 • Mumu AvatarLV1

  Mumu Dân Thường

  42 bình luận36

 • Yuki AvatarLV1

  Yuki Dân Thường

  42 bình luận37

 • Thanh Huyền AvatarLV1

  Thanh Huyền Dân Thường

  41 bình luận38

 • Yagni AvatarLV1

  Yagni Dân Thường

  41 bình luận39

 • Ny AvatarLV1

  Ny Dân Thường

  40 bình luận40

 • Kiwi AvatarLV1

  Kiwi Dân Thường

  38 bình luận41

 • Kcalb AvatarLV1

  Kcalb Dân Thường

  34 bình luận42

 • Kiều kiều AvatarLV1

  Kiều kiều Dân Thường

  34 bình luận43

 • kkkk AvatarLV1

  kkkk Dân Thường

  33 bình luận44

 • abc AvatarLV1

  abc Dân Thường

  32 bình luận45

 • Phuong giap AvatarLV1

  Phuong giap Dân Thường

  32 bình luận46

 • IamsMai AvatarLV1

  IamsMai Dân Thường

  30 bình luận47

 • Nhan Tuyết AvatarLV1

  Nhan Tuyết Dân Thường

  30 bình luận48

 • karine AvatarLV1

  karine Dân Thường

  29 bình luận49

 • Nguyễn Thị Hồng AvatarLV1

  Nguyễn Thị Hồng Dân Thường

  29 bình luận50

 • Rosie AvatarLV1

  Rosie Dân Thường

  29 bình luận51

 • ??? AvatarLV1

  ??? Dân Thường

  27 bình luận52

 • Watermelon AvatarLV1

  Watermelon Dân Thường

  27 bình luận53

 • Yang Yeon AvatarLV1

  Yang Yeon Dân Thường

  27 bình luận54

 • Cua Cầu Vồng AvatarLV1

  Cua Cầu Vồng Dân Thường

  26 bình luận55

 • Iris AvatarLV1

  Iris Dân Thường

  26 bình luận56

 • levi AvatarLV1

  levi Dân Thường

  26 bình luận57

 • Melthy AvatarLV1

  Melthy Dân Thường

  26 bình luận58

 • Violet AvatarLV1

  Violet Dân Thường

  26 bình luận59

 • izy AvatarLV1

  izy Dân Thường

  25 bình luận60

 • Abi Alice AvatarLV1

  Abi Alice Dân Thường

  24 bình luận61

 • bé bông gòn AvatarLV1

  bé bông gòn Dân Thường

  24 bình luận62

 • Cạp cạp AvatarLV1

  Cạp cạp Dân Thường

  24 bình luận63

 • Nguyệt AvatarLV1

  Nguyệt Dân Thường

  24 bình luận64

 • Nghi Lý AvatarLV1

  Nghi Lý Dân Thường

  23 bình luận65

 • Phương Thảo AvatarLV1

  Phương Thảo Dân Thường

  23 bình luận66

 • ........ko có tên...... AvatarLV1

  ........ko có tên...... Dân Thường

  22 bình luận67

 • buitrangttt AvatarLV1

  buitrangttt Dân Thường

  22 bình luận68

 • Milo Trần AvatarLV1

  Milo Trần Dân Thường

  22 bình luận69

 • Rin AvatarLV1

  Rin Dân Thường

  22 bình luận70

 • Phận Văn AvatarLV1

  Phận Văn Dân Thường

  21 bình luận71

 • Delis AvatarLV1

  Delis Dân Thường

  20 bình luận72

 • Ghnopuenuy AvatarLV1

  Ghnopuenuy Dân Thường

  20 bình luận73

 • Haku Sakura AvatarLV1

  Haku Sakura Dân Thường

  20 bình luận74

 • Ôn Sương Hàng AvatarLV1

  Ôn Sương Hàng Dân Thường

  20 bình luận75

 • Bella AvatarLV1

  Bella Dân Thường

  19 bình luận76

 • Huyn AvatarLV1

  Huyn Dân Thường

  19 bình luận77

 • Rachel1408 AvatarLV1

  Rachel1408 Dân Thường

  19 bình luận78

 • Sonderr.R AvatarLV1

  Sonderr.R Dân Thường

  19 bình luận79

 • Suri AvatarLV1

  Suri Dân Thường

  19 bình luận80

 • vịt con lon ton AvatarLV1

  vịt con lon ton Dân Thường

  19 bình luận81

 • Êm bé ngoan AvatarLV1

  Êm bé ngoan Dân Thường

  18 bình luận82

 • mon cute AvatarLV1

  mon cute Dân Thường

  18 bình luận83

 • Mỹ hạnh AvatarLV1

  Mỹ hạnh Dân Thường

  18 bình luận84

 • Sayuki AvatarLV1

  Sayuki Dân Thường

  18 bình luận85

 • tiêudao AvatarLV1

  tiêudao Dân Thường

  18 bình luận86

 • Watermelon AvatarLV1

  Watermelon Dân Thường

  18 bình luận87

 • AMIA AvatarLV1

  AMIA Dân Thường

  17 bình luận88

 • linhlyve AvatarLV1

  linhlyve Dân Thường

  17 bình luận89

 • Nakahara AvatarLV1

  Nakahara Dân Thường

  17 bình luận90

 • Riliane Lucifen d'Autriche AvatarLV1

  Riliane Lucifen d'Autriche Dân Thường

  17 bình luận91

 • sumin AvatarLV1

  sumin Dân Thường

  17 bình luận92

 • Ú AvatarLV1

  Ú Dân Thường

  17 bình luận93

 • Eri AvatarLV1

  Eri Dân Thường

  16 bình luận94

 • H AvatarLV1

  H Dân Thường

  16 bình luận95

 • karu AvatarLV1

  karu Dân Thường

  16 bình luận96

 • mm AvatarLV1

  mm Dân Thường

  16 bình luận97

 • Huỳnh phúc AvatarLV1

  Huỳnh phúc Dân Thường

  15 bình luận98

 • Mỹ anh AvatarLV1

  Mỹ anh Dân Thường

  15 bình luận99

 • Vì mê muội AvatarLV1

  Vì mê muội Dân Thường

  15 bình luận100